Koneturvallisuuden perusteet

Kuluvan vuoden alussa tuli voimaan asetus koneiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Asetus toi runsaasti uusia velvoitteita koneita hankkiville ja käyttäville työnantajille. Koneisiin liittyvät vaarat on nyt tunnistettava ja niihin liittyvät riskit arvioitava. Liian suuriksi todettuja riskejä on ryhdyttävä välittömästi pienentämään. Toinen merkittävä uusi velvoite koskee koneiden tarkastamista. Aikaisemmin puristimia ja eräitä muita koneita koskenut säännöllisen tarkastamisen velvollisuus koskee nyt kaikkia koneita.

Miten tarkastat ja arvioit riskejä, ellei sinulla ole tietoa koneita koskevista standardeista ja säädöksistä?

Erityisesti koneiden suunnittelijoita ja valmistajia koskeva asetus koneiden turvallisuudesta (eli EU:n uusi konedirektiivi) tulee voimaan kuluvan vuoden lopussa. Myös useat tärkeät direktiivin vaatimuksia täsmentävät eurooppalaiset standardit ovat uusiutuneet.

Valmistajien lisäksi uusi asetus ja standardit ovat tärkeitä myös koneiden hankkijoille ja käyttäjille. Vuoden alussa voimaan tullut asetus nimittäin velvoittaa, että käyttöön saa ottaa vain vaatimusten (eli konedirektiivin) mukaisia koneita. Työnantajan on osattava itse varmistaa, että koneissa ei ole olennaisia puutteita. Kokemus on osoittanut, että koneessa oleva CE-merkki ei ole mikään tae vaatimusten mukaisuudesta.

Näihin kaikkiin vaatimuksiin pystyt aikaisempaa paremmin vastaamaan hankkimalla kirjan Koneturvallisuuden perusteet. Kirjoittajina on kaksi Suomen koneturvallisuuden huippuasiantuntijaa, diplomi-insinöörit Tuiri Kerttula ja Tapio Siirilä. He ovat osallistuneet säädösten ja standardien valmisteluun ja tuntevat siksi aiheensa läpikotaisin. Kirja ei kuitenkaan ole paperinmakuista säädösten esittelyä, vaan hyvin käytännönläheinen ja runsaasti havainnollisia kuvia ja esimerkkejä sisältävä.

Kirja ilmestyi 26. marraskuuta 2007.
Toinen päivitetty painos ilmestyi keväällä 2009.

Kirjoittajat: Tapio Siirilä, Tuiri Kerttula
Kustantaja: Opiks-Tiimi Oy
ISBN 978-952-99981-0-4
Hinta 85,00 + alv 8 % 6,80, yhteensä 91,80