Linkit

Turvatekniikan keskusYlläpitää ja edistää teknistä turvallisuuskulttuuria ja luotettavuutta
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi.
TeknologiateollisuusTeknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologia-
teollisuudella on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa.
TyösuojelupiiritTyösuojelupiirit toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa.
Työsuojeluun liittyvät valmisteltavat säännöksetSosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston säädösyksikkö julkaisee muutaman kerran vuodessa katsauksen stm:ssä valmisteltavana olevista työsuojelusäännöksistä.
Sähköinsinööriliitto toimii sähkö-, tietoliikenne- ja niitä sivuavilla aloilla työskentelevien teknisten asiantuntijoiden yhdistävänä järjestönä. Liittoon kuuluu tuhansia diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja teknikkoja.